Stichting

Doelstelling van de Stichting

De Stichting is in Februari 2002 te Vianen opgericht door ondertekening van de notariële acte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Reden tot oprichting is geweest een juridische grondslag te geven aan de technische activiteiten welk door vrijwilligers gedaan werden in het Sociaal Cultureel Centrum “De Stadshof” te Vianen.

In dit centrum was tot 2018 een theaterzaal gehuisvest. De technische vrijwilligers verzorgende hier de techniek. Dit in de vorm van ondersteuning bij professionele producties tot het opzetten en eventueel regisseren van amateur producties. Bij grotere producties wordt er extra materiaal ingehuurd. Deze kosten worden aan de des betreffende gezelschappen doorberekend. Tot Februari 2002 werd dit op hoofdelijke verantwoording van vrijwilligers gedaan. In 2018 is het theater verhuist van Sociaal Cultureel Centrum “De Stadshof” naar Helsdingen. De rol van S.C.A.T.O. in dit nieuwe prachtige theater is hetzelfde als dat deze was in de Stadshof.

Verder heeft de Stichting het op zich genomen om 1x per jaar een culturele activiteit op gebied van zang, dans en playback voor de jeugd tot en met 16 jaar te organiseren.

Tot slot beheert de Stichting de technische middelen welk door de Gemeente Vianen ter beschikking zijn gesteld. Overschotten welk eventueel optreden in de financiële middelen zullen door de Stichting worden aangewent voor investeringen in materialen ten gunste van de techniek van de theaterzaal welk de amateur gezelschappen ten goede komen en de vrijwilligers het werk vereenvoudigen en veraangenamen.

De Stichting is een duidelijke non-profit organisatie. Zij heeft niet ten doel om als een professioneel licht / geluidsverhuurbedrijf zich op de commerciële markt te richten. Ondersteuning zal in principe gegeven worden aan gebruikers van het Theater in Vianen en groeperingen die een binding hebben met de gemeente Vijfheerenlanden.

Bestuur 

Het dagelijkse bestuur is samengesteld uit 3 vrijwilligers welk het langst bij het centrum zijn betrokken. Zij zijn diegene die de Stichting hebben opgericht. Voorzitter is Arno Veldhoven, zijn sporen verdiend hebbende als lichttechnicus in het theater. Secretaris is Wouter Bakker, heeft zijn Master Electrical Engeering gehaald aan de Universiteit Twente en is al vanaf jonge leeftijd bezig met licht en geluidstechniek . De financiën worden beheerd door Marcel Verburg,  semi professioneel bezig op licht en geluidstechniek sinds zijn 18de.

Het bestuur doet de coördinatie van grotere amateur producties, maken hiervoor begrotingen, decorontwerpen, licht en geluidsplannen. Zij onderhoudt tevens de contacten met des betreffende organisaties alsmede gemeente aangaande zaken van materiaal vervanging / reparatie van de door de gemeente Vijfheerenlanden ter beschikking gestelde materialen. Verder adviseert het bestuur de Gemeente Vijfheerenlanden aangaande Arbo technische zaken welk in de theater wereld van toepassing zijn.